Van Kleur tot Kleurenleven
Voor iedereen die, samen met anderen, wil (leren) genieten van  het werken met kleuren.

Werkplaats en Praktijk van Kleur tot Kleurenleven is gevestigd aan de Hoekstraat 8 te Roosendaal.

Bereikbaar op telefoonnummer 0165-394205 of 06-43537374 of via e-mail: info@ingridsmits.nl

werkstukken te zien op instagram

Kunstzinnige therapie ZORGATELIER Bieze Velleke Contact, bedrijfsgegevens
en aanmelding
Terug naar begin

Wij bieden een actieve, creatieve begeleiding voor iedereen die zelfontplooiing, aandacht, rust en ruimte belangrijk vindt. We kijken naar mogelijkheden, uitdagingen, interesses, behoeftes en (innerlijke)groei. Door het creatief bezig zijn kan iedereen zijn of haar persoonlijke talenten inzetten en verder ontwikkelen en zo werken aan zijn of haar ontwikkeling. De activiteiten worden samen afgestemd en gaan uit van de hulpvraag die gesteld wordt. U kunt individueel werken of in een kleine groep.

Door creatief bezig te zijn hopen we dat de deelnemers een gevoel van positiviteit ervaren en zich meer bewust worden van hun vaak onbekende en verrassende talenten. Dit kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op persoonlijke groei en zelfvertrouwen. Daarbij bieden we iedereen door de verscheidenheid aan activiteiten de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken. Er is veel mogelijk, als je het kunt gaan doen. Op een positieve manier bezig zijn is helend voor iedereen.

Zorgatelier Bieze Velleke richt zich niet op één specifieke doelgroep. Belangrijker vinden wij om te kijken wat de zorgvraag is. Samen kijken wat de mogelijkheden, wensen zijn en stemmen deze af op de mogelijkheden die wij te bieden hebben.
Dit kunnen o.a. mensen zijn met autisme, niet aangeboren hersenletsel, psychische last of mensen die willen re-integreren. Daarnaast kijken we naar de groep en streven naar een evenwichtige samenstelling

Op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. Koffie, thee, lunch en materialen zijn inbegrepen.

De kosten voor de deelname aan het zorgatelier worden gefinancierd uit een PGB (Persoons Gebonden Budget) of ZIN (ZorgInNatura via WMO).
Neem contact op voor verdere informatie hierover.

Er wordt bij aanmelding een zorgcontract met algemene voorwaarden opgesteld.  Zie praktijkinfo voor alle afspraken en voorwaarden.

Bent u enthousiast? U kunt per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken om een kijkje te komen te nemen. Hopelijk tot ziens! 

ingrid chris paco Twirre Bolle schapen
Facebook: Bieze Velleke
                     

AGB code zorgverlener: 90-041400
AGB code praktijk       : 90-067317
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKToag) onder nummer 16NVKT141211922.
Alsmede de FAG en NVAZ.